Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เปิดให้บริการแล้ว โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ปกป้องคนพิจิตร” อุทยานบัว บึงสีไฟ ให้ความมั่นใจ ผู้ป่วยทุกรายต้องมีที่รักษาแน่นอน

      วันที่ 27 เม.ย. 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ปกป้องคนพิจิตร” อุทยานบัว บึงสีไฟ โดยมีคณะผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ปกป้องคนพิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยช่วงค่ำวันนี้ จะมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการ เข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ปกป้องคนพิจิตร” ทันทีจำนวน 4 คน

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า วันนี้ (27 เม.ย. 2546) จ.พิจิตร มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 50 คน ส่งผลให้เตียงโรงพยาบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอ การเปิดโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ปกป้องคนพิจิตร” จะช่วยให้การดูแล รักษา และเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ภายในระยะเวลา 14 วัน หรือภายในระยะเวลาที่แน่ใจว่าผู้ป่วยหายจากโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ ลดภาระของโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่า

      นอกจากนี้ ยังเป็นการรองรับปฏิบัติการเชิงรุก ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้อำเภอร่วมกับทีมสาธารณสุขในพื้นที่ ออกค้นหาผู้ป่วย เพื่อนำมารักษาที่โรงพยาบาล หรือผู้เสี่ยงสูง เพื่อกักตัวดูอาการที่สถานกักกันของแต่ละอำเภอ ทั้งนี้ หากจำนวนเตียงที่โรงพยาบาลสนามทั้งหมด 44 เตียง ไม่เพียงพอ ก็ได้ประสานกับทาง อบจ. ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นได้อีก จึงขอให้ชาวพิจิตรมั่นใจว่าผู้ป่วยทุกรายจะมีที่รักษาอย่างแน่นอน

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร