Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ช่วง ผู้ว่าฯ พบประชาชน

      วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพิจิตร อ.วชิราบารมี จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน โดยประเด็นในการการสนทนา ได้แก่

      1. ประเด็นเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid 19) ของประเทศไทยและจังหวัดพิจิตร

      2. ประเด็นเรื่อง  คำสั่งจังหวัดพิจิตร เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับการเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะ สนามกีฬาหรือสถานที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดการแข่งขันได้

      3. ประเด็นเรื่อง พิธีทำบุญในวันธรรมะสวนะ โครงการเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันธรรมะสวนะ (วันพระ) จังหวัดพิจิตร ณ อำเภอสามง่าม วัดศรีศรัทธาราม โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน

      4. ประเด็นเรื่อง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติของจังหวัดพิจิตร ณ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร วันที่ 11 กันยายน 2563

      5. ประเด็นเรื่อง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณศาลาประชาคมอำเภอดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

      6. ประเด็นเรื่อง ร่วมงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2563 วันที่ 15-17 กันยายน 2563

      7. ประเด็นเรื่อง โครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างเมืองพิจิตรยิ้ม" ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ โรงเรียนวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร วันที่ 17 กันยายน 2563

      8. ประเด็นเรื่อง สภาพอากาศจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

ทีมงาน ผวจ.

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร