Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบมงกุฎนางงามพิจิตร ประจำปี 2562

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า ท็อปพลาซ่า จังหวัดพิจิตร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานมอบมงกุฎและสายสะพายให้กับนางงามพิจิตร

     การประกวดนางสาวไทยประจำปี 2562 เพื่อเฟ้นหาสาวงามเพียงหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในแบบฉบับกุลสตรีไทยผู้ครองตำแหน่ง นางสาวไทย เป็นตัวแทนไปประกวดความงามในเวทีระดับสากล ภายใต้นิยาม Iconic Beaute-นางสาวไทยงามสง่าสู่สากลเพื่อเป็นตัวแทนสาวงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทั้งความสวยบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถไหวพริบปฏิภาณและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

     สำหรับจังหวัดพิจิตรคณะกรรมได้มีการคัดเลือกสาวงามที่ผ่านเกณฑ์และคุณสมบัติแล้ว ได้แก่ นางสาวกณิชชา ศิริศักดิ์ ให้ดำรงค์ตำแหน่งนางงามพิจิตร 2562 และจะได้รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการค้าของจังหวัดพิจิตร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบมงกุฎให้นางงามพิจิตร โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามพิจิตร ประจำปี 2019 จะเป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร ไปสู่เวทีระดับประเทศหรือระดับสากล และจะเป็นตัวแทนนางงามพิจิตร เพื่อเข้าร่วมการประกวดนางงามระดับประเทศจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร