Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 19 ราย

 

 

จังหวัดพิจิตร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 19 ราย

       วันที่ 14 มกราคม 56 นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เดินทางยัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน เพื่อมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยจากลมพายุ หรือวาตภัย จนทำให้บ้านเรือนตลอดจนทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหาย โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 55 ตำบลหนองพระได้เกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งผู้ว่าฯพิจิตร ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเร่งด่วนทันต่อความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
       จากการสำรวจของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร พื้นที่ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูนได้เกิดภัยพิบัติพายุพัดถล่ม ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,และ 11 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 19 ครัวเรือน โดยบ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 19 หลัง มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 29,112 บาท ซึ่งทาง ปภ.จังหวัดได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและได้เสนอต่อผู้ว่าฯพิจิตร เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จึงได้มอบเงิน จำนวนทั้งสิ้น 29,112 บาท แก่ผู้ได้รับความเสียหายทั้ง19 ราย

เอื้อเฟื้อภาพและเนื้อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร