Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมตักบาตรรับอรุณ

     วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุเทพ วงษ์พาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นางชุลี  อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการคณะครู นักเรียนและประชาชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารคาวหวาน ผักสด และผลไม้ ถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร จากวัดท่าหลวง พระอารามหลวง รับบิณฑบาต จำนวน ๒๐ รูป  ณ ถนนสายวัฒนธรรม กำแพงแห่งความภักดี ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบูรณาการจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของชาวพุทธอย่างแท้จริง

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร