Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมวชิรวิทย์ โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร