Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ ณ เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อประเมินและเตรียมการจัดทำแผนในแก้ไขปัญหาการใช้น้ำ

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชลประทานจังหวัดพิจิตร และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ลงพื้นที่ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ปริมาณน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพิจิตร ประเมินและเตรียมการจัดทำแผนในแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งของเกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร