Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร นำบริการภาครัฐสู่ประชาชนอำเภอสามง่าม ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลาการเปรียญ วัดสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ลงพื้นที่นำบริการต่างๆ ออกให้บริการแก่ประชาชนถึงยังพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อรับบริการจากส่วนราชการภายในจังหวัด พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ

     กิจกรรมภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิตประจำวันแก่ชาวบ้าน หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้หัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมบูทต่างๆที่ทางส่วนราชการนำออกมาจัดให้บริการแก่ประชาชนพร้อมทักทาย พูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการอย่างเป็นกันเอง สำหรับบริการที่ส่วนราชการนำมาให้บริการในเดือนนี้มี มากมาย อาทิ บริการตรวจสุขภาพและการทำหมันของสุนัขและแมว บริการตัดผมฟรี บริการตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร

     สำหรับการลงพื้นที่จัดโครงการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ในครั้งนี้นอกจากการให้บริการต่างๆ แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังรับฟังปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือนั้นคือ ปัญหาด้านการคมนาคมในพื้นที่ ถนนสายรองในอำเภอซึ่งเกษตรกรใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไม่สะดวก โดยผู้ว่าพิจิตรฯพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดหางบประมาณช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร