Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยประเด็นในการการสนทนา ได้แก่

    1. ประเด็นเรื่อง กิจกรรม "ผู้ว่าพาปั่น"

    2. ประเด็นเรื่อง โครงการดำเนินกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดมลภาวะฝุ่น PM 2.5"

    3. ประเด็นเรื่อง โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

    4. ประเด็นเรื่อง การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคเหนือ

    5. ประเด็นเรื่อง มาตุ้มโฮมไทดำ ปีที่ 6

    6. ประเด็นเรื่อง สภาพอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร