Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/ 2562 20
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 27
ผวจ.พิจิตร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย กรณีบ้านประชาชนทรุดตัว 21
ผวจ.พิจิตร ผนวกนโยบาย 3ส1ป ขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของจังหวัดพิจิตร 15
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลวังทรายพูนและตลาดประชารัฐวัดไทรย้อย 25
จ.พิจิตร เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์ ประจำปี 2562 30
จ.พิจิตร ประชาชนจิตอาสา ร้อยดวงใจสร้างฝายชะลอน้ำ 20
การจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2562 218
เชิญเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 74
รายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" 15