Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาคส่วนราชการและประชาชน จ.พิจิตร อาสาทำดี ร่วมบริจาคโลหิต สำรองไว้ใช้ในการแพทย์และสภากาชาดไทย 11
ผู้ว่าฯ พิจิตร นำหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 11
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 9
พิจิตร เดินหน้ามาตรการจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์โควิด-19 ต่อเนื่อง ย้ำนายจ้างเร่งขึ้นทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติ ภายใน 13 กุมภาพันธ์นี้ 13
ผวจ.พิจิตร กำชับทุกภาคส่วนแต่ละพื้นที่บูรณาการร่วมกัน เน้นกวดขันแหล่งมั่วสุม เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 14
กาชาดพิจิตร ลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค 21
ผวจ.พิจิตร เตรียมปรับปรุงบึงสีไฟ เน้นย้ำทุกตารางนิ้วต้องเป็นของประชาชน และเปิดให้เป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยว 100% 22
พิจิตร ประชาชนชาววังทรายพูน ร่วมใจทำแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านวังโม่ง 17
พิจิตร มอบรถสามล้อชนิดมือโยก ให้กับผู้พิการฐานะยากจน ในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน 16
จ.พิจิตร ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวง พ.ศ.2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่ 80