Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 15
พิธีถวายเทียนพรรษา และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" 11
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง 11
มอบนโยบายการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการเยาวชนแห่งอนาคต 15
พิจิตรส่งเสริมประชาชน สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้ง ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 28
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 13
จังหวัดพิจิตรจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 10
พิธีถวายกองผ้าป่า ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีทอดผ้าป่าทางน้ำ ประจำปี 2562 18
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 15
พิธีเปิดโครงการเยาวชนแห่งอนาคต กิจกรรม ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร(รุ่นที่ 5) 11