Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร เชิญชมการตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แถลงข่าวจัดงาน “ชาละวันแฟร์” ปี 2561 11
จังหวัดพิจิตร จัดเวทีประชุมชมรมผู้สูงอายุสัญจรจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 22 10
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯ 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีเปิดและเวทีเสวนาวิชาการ "แนวคิดการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ" 10
จังหวัดพิจิตรเปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดินบางขี้นาค 23
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา “วัดบึงสีไฟภัทราราม” 18
จังหวัดพิจิตร เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของพิจิตร 20
จ.พิจิตร พิจารณาอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 13
พิจิตรจัดประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ 13