Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดฝึกอบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 4.0 6
ภารกิจผู้ว่าฯ พิจิตร รอบวัน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 5
จ.พิจิตร ปลูกฝังการสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียน นักศึกษา ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 8
ภารกิจผู้ว่าฯ พิจิตร รอบวัน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 9
จ.พิจิตร มุ่งระงับข้อขัดแย้งตั้งแต่ต้นทาง โดยตั้งศูนย์ดำรงธรรมตำบลหวังระงับข้อพิพาทในชุมชน 13
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมเปิดกำแพงแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 หนึ่งเดียวในประเทศ ตักบาตรรับอรุณเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ 12
จ.พิจิตร รับสมัครเยาวชนเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด 9
จ.พิจิตร ชูการเป็นจังหวัดคุณธรรมในการนำเสนอผลงานประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ในฐานะตัวแทนภาคเหนือ 7
จ.พิจิตร อนุมัติงบ กว่า 1,400,000 บาท ขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง 10
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมนำเยาวชนสู่การเป็นนักสงคมสงเคราะห์น้อย 14