Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองฯผวจ.พจ.เปิดโครงการเสริมพลังสตรีพิการ 1
จังหวัดพิจิตรเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม 1
จังหวัดพิจิตร จัดการประชุมผู้สูงอายุสัญจร ในเขตพื้นที่อำเภอทับคล้อ 1
จ.พิจิตรประชุมเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง 11
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" 8
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าคณะทำงาน ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 6
รองผู้ว่าฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริจังหวัดพิจิตร 9
จังหวัดพิจิตรประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร 5
จังหวัดพิจิตร จัดงานถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” 9
จ.พิจิตร ตามรอยออเจ้า ผู้ว่าฯ ชวนห่มสไบ แต่งไทยเที่ยวงานเพ็ญเดือนห้า และงานของดีโพธิ์ประทับช้าง ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ 9