Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร ค่ำคืนที่สองของการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ประชาชนแห่ชมอย่างคึกคัก 15
รองผู้ว่าฯ พิจิตร นำขบวนปั่นจักรยาน 11.1 กม. พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ อ.ตะพานหิน 10
จ.พิจิตร ส่งเสริมผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน ในเวทีผู้สูงอายุสัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 73 10
จ.พิจิตร นำบริการจากส่วนราชการสู่ประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ประทับช้าง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 14
จ.พิจิตร จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 13
จ.พิจิตร เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ 9
จ.พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 9
จ.พิจิตร ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม 9
พิจิตรประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินงานชมรม To Be Number One ระดับประเทศ 14
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา 16