Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร ปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด ฟื้นฟูอนุรักษ์บึงสีไฟ สร้างความหลากหลายทางธรรมชาติ แต่ไม่ทิ้งมาตรการ Social Distancing 15
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ผู้ว่าฯ พบประชาชน 26
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชานุมัติ สนับสนุนการทำอาหารแจกประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่ อ.บึงนาราง 37
การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 32
จังหวัดพิจิตร เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ พระราชวิจิตรโมลี หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ 34
การลงพื้นที่ติดตามตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 40
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจ 2 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิจิตร เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนเพื่อกักเก็บน้ำได้ทันฤดูฝนนี้ 44
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถุงยังชีพ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบให้ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร 29
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับมอบอ่างล้างมือจากวิทยาลัยชุมชนเพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 36
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ อสมท. ช่วง ผู้ว่าฯ พบประชาชน 45