Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 9
จ.พิจิตร พร้อมแล้วสำหรับการจัดงาน นมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร 21- 31 มกราคมนี้ 16
ผวจ.พิจิตร ให้โอวาทนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ “อุดรธานีเกมส์” 8
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร 20
พัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ 15
จ.พิจิตร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย 20
แรงงานพิจิตร ขยายเครือข่ายเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน 16
จังหวัดพิจิตรต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 16
จ.พิจิตรจัดกิจกรรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 30
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เร่งรัดการซ่อมแซมฝายยางในลำน้ำยม และขอให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ย้ำเตือนอย่าเสี่ยงทำนาปรัง เสี่ยงผลผลิตเสียหาย 32