Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 19
จังหวัดพิจิตรประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 19
จังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2563 26
ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ศาลากลางจ.พิจิตร อาสาทำดีร่วมบริจาคโลหิต ไว้สำรองใช้ในการแพทย์ 29
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2564 ที่ จ.พิจิตร กำชับให้ป้องปรามการทุจริต พร้อมเดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 43
จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาและประกอบพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 27
ท้องถิ่นพิจิตร จัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง สร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 16
ผู้ว่าฯพิจิตร เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอำเภอตะพานหิน 21
ผู้ว่าฯ พิจิตร ย้ำ ผู้ประกอบการขนดินบึงสีไฟต้องใช้ผ้าคลุมรถ ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด หากฝนตกต้องหยุดขนดิน และต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 46
พัฒนาชุมชนพิจิตร เร่งขับเคลื่อน "โคกหนองนาโมเดล" พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 42