Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เหตุพลุระเบิด ณ อำเภอสากเหล็ก

      18 กุมภาพันธ์ 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เหตุพลุระเบิด ณ บ้านหัวทด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก หลังเกิดเหตุเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

      ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุให้กลับมาสู่ภาวะปกติ  โดยการตัดหญ้า กวาดใบไม้ เก็บขยะ เก็บเศษเหล็ก เศษหลังคาที่กระเด็นตกในบริเวณข้างถนน มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม  เช่น ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก นักศึกษาวิชาทหาร และกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมจำนวนกว่า 200 คน

      พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสีย และในส่วนการช่วยเหลือ ทางจังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย  ทั้งในด้านเงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร