Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พัฒนาชุมชนพิจิตร ชวนชาวพิจิตรปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ บ้านลำชะล่า ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรม Kick Off  ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมในพิธีเปิด  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นรอบที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2564

      ในส่วนพื้นที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ โดยการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เช่นกัน

      สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำผู้ร่วมงานปลูกผักสวนครัว เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา ต้นแค ต้นขนุน บริเวณริมคลองไดหนองคา รวมถึงปล่อยพันธุ์ปลา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน นอกจากนี้ได้ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล สมทบทุนเงินค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดลำชะล่าอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร