Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เดินหน้ารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

      วันที่ 5 เม.ย. 2564 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ วันที่ 8 เม.ย. 2564 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร

      ที่ประชุมได้พิจารณาสถิติย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 (ปี 2563 มีสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่นำมาคำนวณสถิติ) มีอุบัติเหตุรวม 163 ครั้ง บาดเจ็บ 161 ราย เสียชีวิต 19 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.โพทะเล มากที่สุด 6 ราย รองลงมาคือ อ.เมืองพิจิตร 3 ราย สาเหตุอันดับ 1 คือ เมาแล้วขับ สำหรับปีนี้ ต้องมีผู้เสียชีวิตน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยของ 3 ปีที่ผ่านมา หรือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 6 ราย

      ที่ประชุม ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนเส้นทางสัญจรต่างๆ ผลการรณรงค์เขตพื้นที่เข้มงวดกวดขันกฎวินัยจราจรและเขตพื้นที่สวมใส่หมวกนิรภัย 100% ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และถนนนำร่อง 17 เส้นทางใน 12 อำเภอ ซึ่งมีการณรงค์สร้างการรับรู้มาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร