Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดพิธีถวายพานบัวพุทธบูชา เปิดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร

      วันที่ 5 เมษายน 2564 บริเวณหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 12 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวพิจิตร ร่วมประกอบพิธีถวายบัวหน้าองค์หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พิจิตร ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15  เมษายน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

      โดยก่อนพิธีถวายบัว  ได้มีการแสดงนาฏยลีลาบูชาหลวงพ่อเพชร ในชื่อชุด รำพุทธสาวิกาบูชาหลวงพ่อเพชร และรำสมโภชเมืองพิจิตร ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแสดงจำนวน 450  คน โดยเป็นนักเรียนและคณะครูทั่วทั้ง 12 อำเภอ    จากนั้นประธานจุดธูปเทียน พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานและกล่าวถวายพานบัวพุทธบูชา พร้อมนำหน่วยงานต่างๆถวายพานบัว เบื้องหน้าองค์หลวงพ่อเพชร ภายในพระอุโบสถ โดยมีพระวิสุทธาธิบดี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร นำพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ขณะพิธีถวายบัว

      สำหรับงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร จัดขึ้นในระหว่าง 5 - 15 เมษายน 2564 ไฮไลท์อยู่ที่พิธีไหลเรือไฟประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ซึ่งจะทำการไหลเรือไฟใน วันที่ 6, 9,12 และ15 เมษายน 2564 บริเวณแม่น้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีเวลาการแสดงกลางน้ำ ของนักร้องชื่อดังมากมาย รวมทั้งมีการออกบูธ ของหน่วยงานต่างๆ การจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP และของกินของใช้หลากหลายชนิด ทั้งนี้ทางคณะกรรมผู้จัดงาน ตั้งได้จุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มาเที่ยวงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันโควิด-19

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร