Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯ พิจิตร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ อ.บางมูลนาก

      วันที่ 20 ก.ค. 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำทีมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.บางมูลนาก จำนวน 100 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยมี นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายอำเภอบางมูลนาก หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วม

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร