Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ป.ป.ช.พิจิตร เข้มมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ

      วันที่ 10 กันยายน 2564 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนและติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ด้านทรัพยากรสาธารณะ โดยมีคณะทำงานจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และผ่านระบบ Zoom

      ที่ประชุมได้ร่วมกันติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในหลายพื้นที่ ได้แก่ตลาดชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก ตลาดชุมชนเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ตลาดไผ่ท่าโพ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง ตลาดชุมชนเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ชุมชนเทศบาลตำบลวังกรด และชุมชนเทศบาลตำบลท่าฬ่อ ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืน

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร