Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบึงสีไฟ บึงสรรพงาย ดงกุรังและพบปะประชาชน

      13 กันยายน 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สมาชิกวุฒิสภา นำโดยนายสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะ และมีกำหนดเดินทางพร้อมสมาชิกวุฒิสภา รวม 13 คน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 18 กันยายน 2564 โดยในช่วงเช้าพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่อ.โพทะเล ที่ สนง.เทศบาลตำบลโพทะเล ติดตามแผนแม่บทการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัด ที่โรงพยาบาลโพทะเล ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบึงสรรพงาย และดงกุรัง ต.ท่าบัว

      ช่วงเย็น 16.00 น.ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร