Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ส.ว.พบประชาชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และรับฟังความคิดเห็นประชาชน ที่ จ.พิจิตร

      วันที่ 18 ก.ย. 2564 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

      โดยผู้นำและประชาชนส่วนใหญ่ สะท้อนปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพราะจังหวัดพิจิตรประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซาก โดยเฉพาะแม่น้ำพิจิตรสายเก่า ที่ต้องการรื้อฟื้นให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

      พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อมาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บึงสรรพงายและบึงสีไฟ การบริหารจัดการที่ดินในบริเวณป่าดงกุรัง ซึ่งพบว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของประชาชน ส่วนเรื่องแม่น้ำพิจิตร จะใช้กลไกของวุฒิสภาคือ กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ แจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ากรมชลประทานจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ยืนยันว่า การดำเนินการของ ส.ว.ไม่ได้แทรกแซงฝ่ายบริหาร แต่เป็นตัวประสานระหว่างข้อเสนอแนะของประชาชน นำเข้าสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เช่น ผ่านจังหวัด ผ่านวุฒิสภา หรือผ่านฝ่ายบริการ

      หลังจากนั้น คณะ ส.ว. เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่บึงสรรพงาย การบริหารจัดการที่ดินในบริเวณป่าดงกุรัง ที่ ม.6 ต.ท่าบัว การติดตามแผนแม่บทเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด 19 ของจังหวัดพิจิตร ที่โรงพยาบาลโพทะเล อ.โพทะเล เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามบางมูลนาก อ.บางมูลนาก และลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเรื่องน้ำ ที่บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร

      ในโอกาสนี้ คณะ ส.ว. ได้นำถุงยังชีพและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับประชาชน จำนวน 150 ชุดมามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร