Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คณะ ส.ว. ชื่นชมการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟ มีความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

      วันที่ 18 ก.ย. 2564 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่บึงสีไฟ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วม

      โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ ตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบนโยบายใน 3 เรื่อง คือ การกำจัดกองดินที่เกิดจากการขุดลอกบึง การกักเก็บน้ำ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามลำดับ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำจาก 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์จะเน้นปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และขอให้ชาวจังหวัดพิจิตร ช่วยกันดูแล

      ด้าน พล.อ.สิงห์ศึก ชื่นชมการดำเนินการพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟ ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ ทำให้มีความสวยงามและสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิจิตรด้วย

      ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าผลการลงพื้นที่ ได้ที่เว็บไซต์ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน https://www.senate.go.th/view/1/MeetTheSenator/TH-TH

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร