Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตร รับสมัครเลือกตั้งฯ วันแรกคึกคัก ด้านผู้ว่าฯพิจิตร เน้นย้ำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นกลางไม่เลือกฝ่าย พร้อมเชิญชวนประชาชนเตรียมออกเสียงใช้สิทธิเลือกคนดี 28 พฤศจิกายน 2564

      11 ตุลาคม 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

      จังหวัดพิจิตร จัดการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยทางคณะกรรมการฯได้จัดสถานที่ เจ้าหน้า ที่ไว้อำนวยความสะดวก ไว้เป็นอย่างดี

      สำหรับจังหวัดพิจิตร มีจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะดำเนินการรับสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 12 อำเภอ รวม 73 อบต. การรับสมัครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก.ต. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 749 หน่วย พร้อมฝากขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัคร หรือในส่วนของผู้สมัคร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งเจ้าหน้าของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร จะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และสังเกตการณ์ในพื้นที่ด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร