Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร เดินสายลงพื้นที่พบปะมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับส่วนราชการประจำ อ.ตะพานหิน

      วันที่ 12  ตุลาคม 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ โดยให้นโยบายการพัฒนาจังหวัดพิจิตร การท่องเที่ยว การต่อต้านยาเสพติด การศึกษา ความมั่นคง ทรัพยากรป่าไม้ การต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงการต่อต้านการทุจริต

      โอกาสนี้ ผู้ว่าฯพิจิตร ยังได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 และการดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร