Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิจิตรเตรียมพร้อม ฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันพิจิตร

      วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางรติฬส พ่วงพร้อม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร นายเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติการตอบโต้ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันพิจิตร

      ด้วยบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (คลังน้ำมันพิจิตร) เตรียมฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันพิจิตร ร่วมกับจังหวัดพิจิตร โดยการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันพิจิตร ที่เกินศักยภาพของคลังน้ำมันพิจิตร ในการควบคุมเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ให้พร้อมใช้งาน เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบคลังน้ำมันพิจิตร ได้ทราบการปฏิบัติตามแผนและการอพยพรวมถึงแนวทางในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุและแนวทางในการปฏิรูปฟื้นฟูหลังจากเกิดเหตุ ตลอดจนเป็นการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลอีกด้วย

      สำหรับการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังน้ำมันพิจิตร กำหนดให้มีการฝึกซ้อมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise : TTX ) และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (The Full-Scale Exercise)

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร