Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าฯพิจิตร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน ในพื้นที่ อ. ตะพานหิน จ.พิจิตร

      วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะพานหิน ณ จุดบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

      ด้านนายแพทย์กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เปิดเผยว่า ในวันนี้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ 16 -18 ระดับชั้น ม.5 - ม.6 โรงเรียนตะพานหิน ที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 571 คน จากนั้น ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ จะฉีดวัคซีนให้กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส และระดับชั้น  ปวช.ปวส.จำนวน 818 คน อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนสมัครใจฉีดเพิ่มเติม สามารถแจ้งความจำนงได้ที่สถานศึกษา เพื่อประสานกับโรงพยาบาล จัดสรรวัคซีนให้ต่อไป

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร