Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำพสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้าตรู่ มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ภายในพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จากนั้น พระสงฆ์ เดินรับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและพสกนิกรชาวพิจิตรสวมเสื้อเหลืองร่วมตักบาตร

      จากนั้นในช่วงสายได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมน้อมรำลึก ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำภาคส่วนราชการ และประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึก ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก และตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า พระเกียรติคุณขจรไกล ยังได้รับการแซ่ซ้องจากชาวโลกอย่างลือลั่น ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆมากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร