Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่าต่อการศึกษา

      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 แก่ นางณัฐตา หอกุล รร.หนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม ซึ่งได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัลครูขวัญศิษย์ โดยมีผลงานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียน เน้นทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงศิษย์ อาทิ “ร้านโสนคาเฟ่”มาจากผลผลิตการปลูกกาแฟและการจำหน่ายโดยนักเรียนรวมไปถึงการปลูกอ้อยและนำอ้อยมาทำน้ำอ้อยขายสร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน เป็นต้น 

      สำหรับรางวัลครูขวัญศิษย์ เป็นรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิต รวมทั้งเป็นครูผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษา ปฏิบัติงานสอนหรือการจัดการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ

จัดทำโดย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร