Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/phichit/domains/phichit.go.th/public_html/phichit/images/phichit_today/2557/570820-2/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG

จ.พิจิตร เชิญชวนชาวนาหันมาปลูกอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ข้าวขาวกอเดียว


      จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมปลูกข้าวขาวกอเดียว ที่มีราคาแพงกว่าข้าวพันธุ์อื่น สู่ตลาดอาเซี่ยน เนื่องจากเหมาะสำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์เส้นต่างๆ และยังเป็นที่ต้องการของตลาด ต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับปลูกในช่วงไม่มีโครงการรับจำน าข้าว

       ที่โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จังหวัดพิจิตร นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์พิจิตรและ ส านักงานเกษตรพิจิตร ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวให้กับเกษตรกรพิจิตร ในการรณรงค์ปลูกข้าวขาวกอเดียว กข 35 ซึ่งข้าวขาวกอเดียวเป็นข้าวพันธ์พื้นเมืองของจังหวัดพิจิตร และได้ถูกนำไปพัฒนาสายพันธ์ จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จนทำให้ทนต่อโรคราต่างๆ รวมถึงการให้ได้ผลผลิตมากขึ้น กว่า 70 ถังต่อไร่ และการบำรุงรักษาไม่มากเหมือนข้าวทั่วไป ไม่กินปุ๋ย โดยข้าวขาวกอเดียว เป็นข้าว เหมาะสำหรับปลูกนาปี เนื่องจากมีลำต้นสูง จนสามารถ หนีน้าท่วม ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการปลูกข้าวในยุคที่ไม่มีโครงการแทรกแซง ของภาครัฐได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทางโรงสี ต่างรับซื้อข้าวขาวกอเดียว ในราคาแพงกว่าข้าวพันธุ์อื่น ตันละ 1000 บาท

        โดยข้าวขาวกอเดียว มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศว่า เป็นข้าวที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณท์เส้น เช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือขนมจีน ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจะได้เส้นที่เหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย จึงเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นอย่างมาก จนทำให้โรงสีในจังหวัดพิจิตร ได้เพิ่มราคารับซื้อ ข้าวขาวกอเดียวจากราคาข้าวเปลือกทั่วไปอีกถึงตันละ 1000 บาท

{gallery}phichit_today/2557/570820-2{/gallery}

เอื้อเฟื้อภาพและเนื้อข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร