Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผวจ.พิจิตร ยันจังหวัดไม่ได้ห้ามจัดสงกรานต์ทับคล้อ เพียงให้ย้ายมาจัดในวัดพร้อมรักษาประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่

 

          วันที่ 16 เมษายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติถึงการจัดสงกรานต์ทับคล้อถึงกรณีที่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าจังหวัดพิจิตร ไม่ให้จัดงานสงกรานต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันยังสามารถจัดได้เช่นเดิม เพียงแต่ขอให้ย้ายเข้ามาจัดในบริเวณวัดมงคลทับคล้อเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อการเดินทางสัญจรสามารถใช้งานถนนสาย 113 ได้เนื่องจากที่ผ่านมามีการปิดถนนเล่นสงกรานต์ทำให้ถนนสายดังกล่าวแทบจะไม่สามารถใช้เดินทางสัญจรได้

          ขณะที่ นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมนายอำเภอทับคล้อ ผกก.สภ.ทับคล้อ และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอทับคล้อ ได้มีการเจรจากรณีการเล่นสงกรานต์โดยได้ข้อตกลงร่วมกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กกล.รส.จว. จะต้องสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ โดยเด็ดขาด ภายใต้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและอ่อนตัว ยังคงมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ทั้ง 2 จุด บนเส้นทางสาย 113 ห้ามมีการใช้เครื่องเสียงติดรถยนต์เคลื่อนที่ และเครื่องเสียงที่มีแอมพิฟายเออร์โดยเด็ดขาด ผู้ประกอบการยังสามารถประกอบการได้ตามปกติโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะข้อห้ามในเรื่องการจำหน่ายแอลกอฮอล์ ห้ามมีการตั้งร้านขายของหรือเต็นท์ รุกล้ำบนพื้นผิวเส้นทางการจราจรสาย 113 โดยเด็ดขาด และการเล่นน้ำจะต้องเลิกภายในเวลา 19.30 น. ตั้งแต่วันที่ 16-19 เมษายน 2560

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จังหวัดพิจิตรจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ให้เหมาะสมตามจารีตประเพณี การเจรจาจึงได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ไม่มีเหตุร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด...