Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

นายยกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเครื่องห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนผู้มีฐานะยากจนและประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล

              วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ดร. ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและมอบเครื่องห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคยบริโภคให้กับนักเรียนผู้มีฐานะยากจนและประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

             ช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิลดลง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มเมื่อฤดูเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวจึงมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะหนาวเย็นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก วันนี้มีนักเรียนผู้มีฐานะยากจนและประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอโพทะเลที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบเครื่องผมกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการแม่บ้านมหาดไทยต้านภัยหนาว รวมทั้งสิ้น ๑๑ โรงเรียน เครื่องห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๖๐๐ ชุด

              สำหรับจังหวัดพิจิตรมีสถานการณ์ภัยหนาวเกิดขึ้นทั้ง ๑๒ อำเภอ รวมทั้งอำเภอโพทะเลด้วย โดยที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรได้นำถุงยังชีพไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปแล้ว อย่างไรก็ดีจังหวัดพิจิตรก็จะดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์ภัยหนาวจากสิ้นสุดลง

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....