Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

         วันที่ 5 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณภายในสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า) อำเภอเมืองพิจิตร โดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งหลังจากได้ทำพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้อัญเชิญพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกจากแท่นประดับ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพระเมธีธรรมประนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง เจ้าหน้าที่ได้นำพระนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนรถ และเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมด้วยพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองไปยังห้องเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร เพื่อทำการเก็บรักษาไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งในการประกอบพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกว่า 100 คน

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....