Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมให้กำลังใจการประกาศผลจังหวัด ToBe๑

      นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร แรงงานจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมแถลงผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  ณ ห้องประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีน้องๆเยาวชนข้าราชการ ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้กำลังใจด้วย

      ทั้งนี้จังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม ตั้งแต่ในส่วนของสถานประกอบการที่เด่น ชุมชนดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น และโครงการใครติดยายกมือขึ้น ซึ่งจะดำเนินการประกวดในตลอดทั้งวันนี้ โดยมีภาคส่วนราชการจังหวัดพิจิตรและ ผู้ว่าราชการจังหวัด คอยให้กำลังใจด้วย

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....