Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรจัดประชุมเตรียมงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อยรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรประจำปี ๒๕๖๑

      นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อยรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรประจำปี ๒๕๖๑    ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยการประชุมมีประเด็นพิจารณาในเรื่อง

      ๑ เกณฑ์การตัดสินและการจัดประกวดขบวนรถแห่

      ๒ การจัดขบวนรำบวงสรวงและถวายสักการะพ่อปู่ 

      และเรื่องอื่นๆ  ที่ควรให้ความสำคัญ คือ การขอใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือวัดบริเวณรอบๆ อุทยานเมืองเก่า เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถของผู้ร่วมงาน และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ได้รับรู้งานกิจกรรมอย่างทั่วถึง

 

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....