Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร

      วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาตร์เมืองเก่าพิจิตร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์ เมืองเก่าพิจิตร ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายนนี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเมืองพิจิตรในอดีต ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

      กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่รถบุปผาชาติ 13 ขบวน จากทั้ง 12 อำเภอ 1 เทศบาล การจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าหมด การประกวดขนมจีนน้ำยา ข้าวเหนียวมูน การแข่งขันเซปัคตะกร้อประเภทลอดห่วง การประกวดกุลบุตร กุลธิดา พระยาโคตรตะบองเมืองพิจิตร การแข่งขันรำวง 3 ส การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เมืองเก่าพิจิตร ในเรื่อง “ศรัทธาบารมีพ่อปู่ เชิดชูเกียรติพระสรรเพชญ์ที่ 8” โดยนำเสนอตำนานเมืองพิจิตร พระเจ้าเสือ และศาลหลักเมือง รวมทั้งตลาดแลกเบี้ยโบราณ ย้อนวิถีไทยในอดีต โดยจัดให้มีตลาดแลกเบี้ยทุกวันของการจัดงานระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น.

      ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จะจัดแถลงข่าวการจัดงานในวันที่ 22 มีนาคมนี้ เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ณ วัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร โดยในการแถลงข่าว จะมีการแสดงหุ่นกระบอกของนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อ.สามง่าม จ.พิจิตร เรื่อง “เล่าเรื่องเมืองพ่อปู่”

      ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์งาน โดยให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์งานให้ออกไปสู่สายตาประชาชน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดให้มาเที่ยวชมงาน โดยเฉพาะชาวพิจิตรคืนถิ่น ซึ่งเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เที่ยวชมงานและภาคภูมิใจในจังหวัดพิจิตร อีกด้วย และในส่วนกำหนดการ ในแต่ละกิจกรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จะนำมาเสนอให้รับทราบในวันและเวลาต่อไป หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร หรือทางโทรศัพท์ 056-611-611

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....