Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดการแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “พิจิตรเมืองเล็กน่ารัก”

      วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดการแถลงข่าว การจัดงานมะม่วงโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร

      จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่การปลูกมะม่วงประมาณ 27,500 ไร่ มีเกษตรกรประมาณ 4,905 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกมากที่สุดคือตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 12,000 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกสร้างรายได้มากที่สุดคือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 มะม่วงฟ้าลั่น มะม่วงเขียวเสวย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 700 ล้านบาทต่อปี และยังส่งขายไปยังตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดเชียงใหม่และในตลาดต่างประเทศโดยเน้นการส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งจะให้ผู้บริโภครู้ถึงแหล่งผลิตว่าเป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรกว่า 95% ได้รับมาตรฐานการรับรอง GAP เป็นการการันตีถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะตำบลวังทับไทร ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่ดีมีคุณภาพ แต่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้ มีจุดเริ่มต้นจากมะม่วงพันธุ์เพชรบ้านลาด จำนวน 2 ต้น มาปลูกเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวของ ลุงสมชาย บัวผัน เกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลวังทับไทร เมื่อ 30 ปีก่อน มะม่วงที่ปลูกให้ผลผลิตที่ดีและขายได้ราคาดีกว่าพืชชนิดอื่น สร้างแรงจูงใจให้ลุงสมหมายและเกษตรกรได้ทดลองปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ปรากฏว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจจังหวัดพิจิตร จึงได้มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอันทำให้เกิดเกษตรกรมีรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตรโดยในพื้นที่ของตำบลวังทับไทรเป็นเป้าหมายหลักที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนื่องจากมีการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ

      สำหรับการจัดงานวันมะม่วงโลก จัดขึ้นในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลไม้วังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีรศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงโลก ในวันนั้นจะมีการแข่งขันการกินมะม่วงนานาชาติ การแข่งขันตำมะม่วงรสชาติและลีลา การเสวนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพผลมะม่วง การประกวดร้องเพลง และแสดงดนตรี สำหรับวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีการประกวดผลมะม่วง ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงกินดิบ พันธุ์เพชรบ้านลาด มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศและมะม่วงพันธ์แปลง ผลโต ตลอดการจัดงาน มีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลมะม่วง สินค้าแปรรูปจากมะม่วง สำหรับการจัดประกวดมะม่วงในครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ว่ามะม่วงของจังหวัดพิจิตรมีหลายหลายสายพันธุ์และมีคุณภาพที่ดี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....