Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “สร้างพลังสตรี สามัคคีร่วมใจ สู่ไทยนิยม ยั่งยืน” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561

      8 มีนาคม 2561 ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร สวมชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรม “สร้างพลังสตรี สามัคคีร่วมใจ สู่ไทยนิยม ยั่งยืน” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสตรี อีกทั้งยังสนับสนุนให้สตรี มีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบใบรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการอาชีพของสตรี ที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชน โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมจำนวน 13 บูท โดยมีผู้นำสตรีจากทุกอำเภอ แต่งกายด้วยผ้าไทยสีสันสดใสในโทนสีม่วง ร่วมงานกว่า 500 คน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....