Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

      วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ให้การต้อนรับ นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  โดยได้เข้าสักการะหลวงพ่อเหลือซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหงษ์ และตรวจเยี่ยมต้นไม้ทรงคุณค่า ตามโครงการรุกขมรดกแผ่นดิน (ต้นตะเคียนนางไม้อายุราว  400 ปี)  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดหงษ์  ตำบลย่านยาว  อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....