Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบปัญญาบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

     วันที่ 9 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดพิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

     โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ ตั่งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไป โดยจัดการเรียนการสอนใน 5 หมวดวิชาหลัก ได้แก่ การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัดพระพุทธศาสนาการส่งเสริมและดูสุขภาพกายและจิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมวัฒนธรรม การฝึกอาชีพ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 น ถึง 14.00น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ โดยมีการบริหารจัดการโดยคณะการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ร่วมกับภาคเครือข่าย และครบหลัดสูตรการศึกษา 1 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2561

      สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ก่อนพิธีมอบปัญญาบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้งคณะ และนักเรียนผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันร้องเพลง ในหลวงของปวงชน และเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบปัญญาบัตรแก่ นักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 80 คน พร้อมทั้งให้โอวาท แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเป็นเสร็จพิธี ซึ่งบริเวณโดยรอบหอประชุม ได้จัดซุ้มดอกไม้ที่ตกแต่งอย่างสวยงามให้นักเรียนผู้สูงอายุได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....