Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

      วันที่ 9 เมษายน 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณแยกเขาทราย ทางหลวงหมายเลข 11 อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยได้กำหนดให้ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 เป็นช่วงของการรณรงค์เข้มข้น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2561 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ ว่า “ขับขี่รถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

      สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพิจิตร ได้กำหนดจุดตรวจหลัก ป้องปรามบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎวินัยจราจร จำนวน 23 จุด , จุดให้บริการประชาชนจำนวน 73 จุด , ด่านชุมชนจำนวน 205 จุด และการกำหนดพื้นที่ zoning เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งสิ้น 227 แห่งโดยการบูรณาการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จาก ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร มูลนิธิ กู้ชีพกู้ภัยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และในส่วนของการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บริเวณแยกเขาทราย เป็นเพราะว่า เส้นทาง 11 เป็นเส้นทางมุ่งหน้าขึ้นเหนือ และอีสาน การจราจรจะหนาแน่น บวกกับพื้นที่อำเภอทับคล้อมีการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงวันที่ 17-18-19 เมษายน ซึ่งจะต้องเข้มงวด เพราะประชาชนจากหลายพื้นที่จะมาเล่นน้ำที่ทับคล้อเพื่อส่งท้ายสงกรานต์

      ทั้งนี้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า จังหวัดได้เน้นในสามเรื่องคือ เรื่องแอลกอฮอล์ เรื่องมอเตอร์ไซค์ และความเร็ว โดยจะโฟกัสใน 2 พื้นที่ คือ ที่อำเภอทับคล้อ และคลองคะเชนทร์ ซึ่งเป็นจุดเล่นน้ำหลักของจังหวัด โดยทั้งสองพื้นที่จะมีการกำหนดเวลาที่เล่นน้ำอย่างชัดเจน ห้ามปิดถนนเล่นน้ำ ห้ามจอดรถเล่นน้ำ และห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้างานโดยเด็ดขาด ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมเล่นน้ำ และร้านค้าบริเวณงานต้องงดจำหน่ายสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ ตลอดจนเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นอาวุธ หากมีผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่สามารถ จับปรับได้เต็มที่ ซึ่งถ้าเป็นข้าราชการต้องได้รับโทษมากกว่าคนอื่น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....