Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครู

         

      นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ รุ่นที่ 2  ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....