Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณหนองหันตา แก้ไขปัญหานก

          นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทน ทสจ. ผู้แทน สสจ. ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด นายอำเภอเมืองพิจิตร นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณหนองหันตา ที่มีนกหลากหลายสายพันธุ์มาอาศัยอยู่ตามต้นจิกเป็นจำนวนมาก เพื่อหารือแนวทางในการรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งดูนกอีกแห่งของจังหวัดพิจิตร โดย นายก อบต.บ้านบุ่ง และกำนัน ต.บ้านบุ่ง เห็นควรให้อนุรักษ์ป่าต้นจิกไว้เพื่อให้นกได้อาศัยและเสนอให้สร้างถนนตัดผ่านพื้นที่กลางป่าต้นจิก เพื่อเข้าไปศึกษาสายพันธุ์นกได้ใกล้และสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางลัดตัดเชื่อมต่อไปยัง มจร.ได้อีกเส้นทางหนึ่งด้วย

         ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรับที่จะหางบประมาณมาเพื่อสนับสนุนการสร้างถนนดังกล่าวต่อไป โดยให้ทาง อบต.เร่งดำเนินการสำรวจและเขียนโครงการเสนอโดยเร่งด่วน

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....