05/11 2561

ชาวพิจิตรพร้อมใจคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร

      วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่อ่างเก็บน้ำทุ่งคลองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และชาวตำบลหัวดง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆกว่า 4 ล้านตัว ในโครงการ “ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิจิตร” พร้อมกันนี้ยังได้มอบเสื้อให้กับประมงอาสาที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง จำนวน 25 คน

      สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม จำนวน 3,000,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,200,000 ตัว ปลากดแก้ว จำนวน 60,000 ตัว ปลากราย จำนวน 60,000 ตัว และกบนาจำนวน 156,000 ตัว

      ทั้งนี้ การปล่อยพันธุ์ปลาตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ และเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งทำกินของประชาชนในพื้นที่ ช่วยเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้สำหรับให้ชาวบ้านได้บริโภค ตลอดจนเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ที่ยั่งยืน ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....