Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายอนุชา ศรีสุทธิรักษ์รองนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายิกากิตติมศักดิ์มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

      สำหรับจังหวัดพิจิตร เป็น 1 ใน 12 จังหวัด ที่มีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่บึงสีไฟบึงน้ำขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ โดยเป็นสวนสาธารณะและเป็นพื้นที่เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้างสรรค์ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ด้วย

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....