Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จังหวัดพิจิตร ทุ่มงบ 65 ล้านบาท สร้าง Bike Lane พร้อมลู่วิ่ง รอบบึงสีไฟ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพ

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม โครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟพร้อมลู่วิ่ง ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 65 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ออกแบบ จะมีลักษณะให้สอดคล้องกับทัศนียภาพของบึงสีไฟ โดยไม่ขัดกับระบบนิเวศน์โดยรอบ ซึ่งมีระยะทาง 11.720 กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟ จะเป็นแลนด์มาร์คให้กับชาวพิจิตร รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพได้ใช้บริการในการออกกำลังกาย พร้อมชมความสวยงามรอบบึงสีไฟ นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังได้กล่าวว่า เส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟที่ได้ออกแบบได้มุ่งเน้นความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ทั้งสวนสาธารณะ และพื้นที่การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนชาวพิจิตร รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร

ข่าวทั้งหมด....