Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมกำจัดและจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

    วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าวัดทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดและจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำปิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธษธิการและผังเมือง พร้อมด้วยพลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ผู้บัญชากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

     สำหรับวันนี้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช บริเวณ หน้าวัดทับหมัน ตำบลทับหมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวาและวัชพืช ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำของตน โดยมีภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนทั้งในด้านเครื่องจักรและกำลังพล ในการดำเนินงานซึ่งวันวันนี้มีประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม นับจำนวน 1,000 คน

     โอกาสนี้ นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่า กรมโยธาธิการ โดยการอำนวยการของนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนเรือขนาดใหญ่ แบ็คโฮสำหรับโกยผักตบชวา เรือขนาดเล็ก ในการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และคาดว่าภายใน2 เดือน จะสามารถกำจัดผักตบชวาได้ตลอดสายของแม่น้ำพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร