Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมสร้างคันกั้นตลิ่งแม่น้ำน่าน

     นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมสร้างคันกั้นตลิ่งแม่น้ำน่าน บริเวณโค้งคลองอีแดง บ้านบางเพียร หมู่ที่ ๖ ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร