06/14 2561

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

      วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น.นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ " ๕ ธันวา มหาราช" ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร