Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ บูธสินค้า OTOP signature ของจังหวัดพิจิตร

      นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ บูธสินค้า OTOP signature ของจังหวัดพิจิตร  ในมหกรรมงาน OTOP Midyear ๒๐๑๘  "OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม" ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร