Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชน

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมต่อเนื่อง การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ ในประเด็นการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรม และการขับเคลื่อนกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร