Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณฯ

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชมกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเซิ้งตังหวาย ของนักเรียนโรงเรียนวังสำโรงวังหว้า อำเภอตะพานหิน โดยมีส่วนราชการจังหวัดพิจิตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวดง และประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ ณ ถนนสายวัฒนธรรม กำแพงแห่งความภักดี จังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร