Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คณะกรรมการกลุ่มสวนป่าสมุนไพรจังหวัดพิจิตรเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

      วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายกล้ามชาย จีนสวัสดิ์ นำคณะกรรมการกลุ่มสวนป่าสมุนไพรจังหวัดพิจิตร เข้าพบ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มสวนป่าสมุนไพรจังหวัดพิจิตร ตามโครงการปลูกป่าแห่งชาติ มูลนิธิ ในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร