Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)เข้านำเสนอการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

      วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart Province 2020 (workshop) เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันบนเวทีโลก ในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเคยนำเสนอในขั้นตอนที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) สังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

จัดทำโดย

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

Facebook จังหวัดพิจิตร